AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Üçüncül Düzey
 
Üçüncül Düzey
 
 
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ
 
  
 
Üst yönetici Rehberi
 
   
 
Kamu İç Kontrol Standartları Rehberi
 
 
 GenelYazı
 
Rehber
 
Tablo
 
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
 
   
 
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)
 
   
 
Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde Harcama Yetkilileri Hakkında
03 Ocak 2006 tarihinde 099 sayılı Genel Yazı
 
   
 
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
(06/02/2013 tairihinden önce göreve başlayan uzman yardımcılarına uygulanacak usul ve esaslar)
 
   
 
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
(06/02/2013 tairihinden sonra göreve başlayan uzman yardımcılarına uygulanacak usul ve esaslar)
   
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi   
Kamu İç Kontrol Rehberi   
E-SGB Genelgesi word.png