AnaSayfa
 
Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

"Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi" adlı proje 27 Mart 2009 tarihinde AB tarafından onaylanmış, 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren proje faaliyetleri başlamıştır. Proje; Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi (MYK MUB) olarak Genel Müdürlüğümüz ile Birleşik Krallık Sayıştayı ve Hazinesi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları pilot kuruluşlardır.

Türkiye’de mali yönetim ve kontrol uygulamalarının etkinliğinin ve etkililiğinin arttırılarak kamu iç mali kontrol sisteminin güçlendirilmesi için uygulanan projenin amacı;

 • Türkiye’de iç kontrol iyi uygulamalarını geliştirmek amacıyla mali yönetim ve kontrol sisteminin uygulanmasını güçlendirmek,
 • Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin idari kapasitesini geliştirmek,
 • Pilot Strateji Geliştirme Birimlerinde mali yönetim ve kontrol alanında iyi uygulama örneklerini oluşturmak ve yaymak,
 • Strateji Geliştirme Birimlerinde mali yönetim ve kontrol işlemlerinin tam olarak uygulanmasını sağlamaktır.

 Proje kapsamında üç bileşen bulunmaktadır.

1. BİLEŞEN: Mali Yönetim ve Kontrol alanında bir yol haritası oluşturulması

 • Boşluk Analizi raporunun hazırlanması     ( Boşluk Analizi Raporu için tıklayınız. Türkçe  İngilizce )
 • Eylem Planı hazırlanması    ( Eylem Planı için tıklayınız.  Türkçe  İngilizce ) (Pilot kuruluşların görüşleri doğrultusunda revize edilen eylem planı için tıklayınız )

2. BİLEŞEN: MYK Sisteminin etkili bir şekilde uygulanması için MYK-MUB ve Pilot SGB’lerin idari kapasitelerinin güçlendirilmesi

 • Temel ve ileri düzey eğitim müfredatının ve dokümanlarının hazırlanması
 • Temel ve ileri düzey eğitimlerinin verilmesi
 • Eğitici havuzu oluşturulması
 • Üye ülkelerde staj programı
 • Üye ülkelere çalışma ziyaretleri

 3. BİLEŞEN: Üçüncül düzey düzenlemelerin geliştirilmesi ve pilot SGB’lerde uygulanması

 • MYK Rehberinin hazırlanması
 • MYK-MUB’u için el kitabı hazırlanması
 • Pilot uygulamaların yapılması ve iç kontrol değerlendirme raporlarının hazırlanması