AnaSayfa
 
Türk Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB Uygulamaları ile Uyumlaştırılması Projesi
 Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış (Bölüm 1)
 Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış (Bölüm 2)
 Proje irtibat görevlileri sunumu
 Türkiye'de Kamu İç Mali Kontrol
 Kamu İç Mali Kontrol Alanında AB'nin Gerektirdikleri
 Türk Kamu Sektöründe Kamu İç Mali Kontrol
 Kamu İç Mali Kontrol: Fransa'daki Özellikleri ve Birleşme Noktaları
 Kamu Alanında Kurumsal Yönetişim 
 Kurumsal Yönetişim-İlkelerin Geliştirilmesi

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Unsurları ve Getirdiği Yenilikler

 İç Denetim Uygulamaları 
 Türkiye'de  Kamu İç Mali Kontrol Alanında Son Gelişmeler ve AB ile İlişkiler