AnaSayfa
 
III.Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı Afyon


III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

 

Bakanlığımızca 28-29/04/2011 tarihlerinde “III. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı” düzenlendi.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile kamu idarelerinden toplam 125 strateji geliştirme birim yöneticisi katılmıştır.

 

“III. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı”nda, kamuda daha etkin bir kaynak yönetiminin sağlanması için yapılacak düzenlemelere esas olmak üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5 yıllık uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Kanunda düzenlenen 8 farklı konu, 4 farklı grup tarafından atölye çalışmalarında ele alınmış, ortaya çıkan tespit ve öneriler paylaşılmıştır.

Toplantının birinci gününde, Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK, “Kamuda Performans Esaslı Bütçeleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi” hususunda katılımcılara bilgi sunmuştur. Sunum sonrası gruplar, Stratejik Planlama, Performans Programı, Bütçe Hazırlama ve Uygulama ile Faaliyet Raporları konularında atölye çalışmaları yapmışlar ve görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.

Toplantının ikinci gününde, Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL, “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Çalışmalarının Değerlendirilmesi” hususunda katılımcılara bilgi sunmuştur. Sunum sonrasında gruplar, İç Kontrol, Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol, İç Denetim ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Organizasyon Yapısı, Görev ve Sorumlulukları konularında atölye çalışmaları yapmışlar ve görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.

İkinci gün sonunda atölye çalışma sonuçları değerlendirilmesinden sonra Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi Sayın Osman KAYA, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda Dış Denetim ve Sayıştay Kanunu” konulu sunumlarını yapmışlardır.


 Katılımcı Listeleri


 Fotoğraflar

Sunumlar 

 

Kamuda Performans Esaslı Bütçeleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Ayşe Berrin DİKMELİK- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Md.Yrd.

 
 


1. Gün Atölye Çalışmalarının Sunumu

 

1. Grup : Stratejik Planlama

 

2. Grup : Performans Programı

 

3. Grup : Bütçe Hazırlama ve Uygulama

 

4. Grup : Faaliyet Raporu

 


2. Gün Atölye Çalışmalarının Sunumu

 
 

 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Mehmet Bülbül - Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

 

1.Grup : İç Kontrol

 

2. Grup : Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol

 

3. Grup : İç Denetim

 

4. Grup : Strateji Geliştirme Birimlerinin Organizasyon Yapısı, Görev ve Sorumlulukları

 


5018 sayılı Kanunda Dış Denetim ve Yeni Sayıştay Kanunu

Osman KAYA– Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi