AnaSayfa
 
II.Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı (Yükseköğretim Kurumları ) İzmir
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI KONFERANSI
Bakanlığımız ve Dokuz Eylül Üniversitesinin işbirliğiyle, "Yükseköğetim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Konferansı"nın ikincisi, 25-26/02/2010 tarihlerinde İzmir'de düzenlenmiştir.

Konferansa, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ.İlhan HATİPOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN, Maliye Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesinin yönetici ve uzmanları ile Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Geliştirme Daire Başkanları katılmıştır.

Açılış konuşmalarıyla başlayan konferansın birinci günü sabah oturumunda, BÜMKO Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL tarafından "Mali Yönetim ve Kontrol Alanında Gelişmeler ve Beklentiler" ve Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı  Ahmet ACAR tarafından da "Mali Yönetim ve Kontrol Alanında Karşılaşılan Güçlükler ve Beklentiler" konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonra ise deneyim paylaşımı kapsamında, Ankara Üniversitesi Genel Sekreter V./Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ertuğrul MÜLAZIMOĞLU ile Ankara Üniversitesi Kurumsal Gelişim Koordinatörü Doç.Dr. Hakan YILMAZ tarafından "A.Ü.'de Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Çalışmaları"; Gazi Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanı Birgül EDE ile Gazi Üniversitesi İç Denetçisi Sevgi YILMAZ tarafından da "G.Ü.'de İç Denetim Uygulamaları" konulu sunumlar yapılmıştır.

Konferansın ikinci gününde,  BÜMKO Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK ile Daire Başkanları Osman ŞAHİN ve Güner DEMİREL tarafından üniversitelerin yeni bütçe yapısı ve e-bütçe uygulamaları hakkında, Daire Başkanı Ali KARATÜRK tarafından da "Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında Nakle Tabi Tutulacak Personele Ödenecek Fark Tazminatları" ve "375 Sayılı KHK Çerçevesinde Yapılan Ek Ödeme ve Bu Kapsamda Yapılan Döner Sermaye Uygulamaları" konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Her günün sonunda ayrıca, konuşmacıların katılımıyla birer panel düzenlenmiştir.


Katılımcı Listeleri

Fotoğraflar 123 - 456

Sunumlar

 

Mali Yönetim ve Kontrol Alanında Yaşanan Gelişmeler ve Hedefler

 

Mali Yönetim ve Kontrol Alanında Karşılaşılan Güçlükler ve Beklentiler 

 

Ankara Üniversitesi-İç Kontrol Sistemi

 

Ankara Üniversitesi-İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası

 

Gazi Üniversitesi-İç Denetim Uygulamaları

 

Üniversitelerin Yeni Bütçe Yapısı ve Değerlendirilmesi

 

e-Bütçe Sisteminde Yükseköğretim Kurumları İşlemleri

 

Özelleştirme Uygulamaları Çerçevesinde Nakle Tabi Tutulan Personelin Şahsa Bağlı Hak ve Fark Tazminatı Uygulamaları

 

375 sayılı KHK Çerçevesinde Yapılan Ek Ödeme ve Bu Kapsamda Yapılan Döner Sermaye Uygulamaları