AnaSayfa
 
I Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı (Yükseköğretim Kurumları ) Denizli

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI KONFERANSI

 

Bakanlığımız ve Pamukkale Üniversitesinin işbirliğiyle 26-28/02/2009 tarihlerinde Üniversitelerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlarına yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanmasına ilişkin bir konferans düzenlenmiştir.

 

Denizli’de gerçekleştirilen konferansa, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın Naci AĞBAL, Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ömer DUMAN, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ, Maliye Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesinin yönetici ve uzmanları ile (86) Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji Geliştirme Daire Başkanları katılmıştır.

 

Açılış konuşmalarıyla başlayan konferansın birinci gününde, BÜMKO Genel Müdür Yardımcısı Sayın M.Sait ARCAGÖK ile Daire Başkanları Dr. Ahmet BAŞPINAR ve Mehmet BÜLBÜL tarafından Kamu İç Mali Kontrol Sistemi ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir.

 

Konferansın ikinci gününde, deneyim paylaşımı kapsamında Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Murat KARAAĞAÇ ile Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Gülizar GÜRSOY 5018 sayılı Kanun uygulamaları hakkında üniversitelerindeki deneyimlerini içeren sunumlar yapmışlardır. BÜMKO Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK ve proje grubu tarafından “Üniversitelerin Bütçe ve Finansman Yapılarının Değerlendirilmesi” sunumu yapılmıştır.

 

Konferans konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen bir panelle sona ermiştir.

 

Eğitim Programı

Katılımcılar


Sunumlar

 Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyim Paylaşımı 
 Hacettepe Üniversitesi Deneyim Paylaşımı 
 İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları 
 Kamu İç Mali Kontrol Sistemi 
 Kamuda İç Denetim 
 Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi