AnaSayfa
 
I. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı (Diğer Kurumlar ) Kızılcahamam

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ KONFERANSI

 

Bakanlığımızca 11-12/04/2009 tarihlerinde yükseköğretim kurumları strateji geliştirme daire başkanları dışındaki diğer kamu idarelerinin strateji geliştirme birim yöneticilerine yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanmasına ilişkin bir konferans düzenlenmiştir.

Kızılcahamam’da gerçekleştirilen konferansa, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın Naci AĞBAL, Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ömer DUMAN, Maliye Bakanlığı yönetici ve uzmanları ile 68 kamu idaresinden toplam 108 birim yöneticisi katılmıştır.

Açılış konuşmalarıyla başlayan konferansın birinci gününde, BÜMKO Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL “Strateji Geliştirme Birimlerinin Mali Yönetim ve Kontrol Sistemindeki Rolü” ve “İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Süreci”, BÜMKO Daire Başkanı Sayın Dr. Ahmet BAŞPINAR “Kamuda İç Denetim”, Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Abdullah GÖKGÖZ “Say 2000i Sistemi Üzerinden Kesin Hesap ve Bütçe Raporlarının Sunulması” ile ilgili sunumları gerçekleştirmişlerdir.

Konferansın ikinci gününde, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Doç. Dr. Ahmet KESİK, “Maliye Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemi Projesi”, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Nurettin KONAKLI,  “Milli Eğitim Bakanlığı TEFBİS Projesi”, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Memet ATASEVER, “Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Global Bütçeleme ve Stok Yönetimi Projesi”, Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Kamuran YAZICI, “Karayolları Genel Müdürlüğünün Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi” konularında idarelerindeki iyi uygulama örnekleri ve uygulamaları hakkında, BÜMKO Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK ve Daire Başkanı Sayın Hasan ÖZABA “Bütçe Hazırlık ve Uygulama Sürecinde Strateji Geliştirme Birimlerinin Rolü” konusunda sunumlar yapmışlardır.

Konferans konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen bir panelle sona ermiştir.

 

 

Program

Katılımcılar

1-Kamu İdareleri

2-Maliye Bakanlığı
 

Sunumlar

Strateji Geliştirme Birimlerinin Mali Yönetim ve Kontrol Sistemindeki Rolü
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Süreci
Kamuda İç Denetim
Milli Eğitim Bakalığı
MEB TEFBİS Projesi
Sağlık Bakanlığı (Global Bütçe ve Stok Yönetimi Projesi)
Muhasebat Genel Müdürlüğü (Bütçe ve Kesin Hesap Raporları Modülü)
Maliye Bakanlığı  SGB (Maliye Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemi Projesi)
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bütçe Hazırlık ve Uygulama Sürecinde Strateji Geliştirme Birimlerinin Rolü