AnaSayfa
 
Araştırma Raporları
          Gül Fulya BASKICI Devlet Bütçe Uzmanı  


Uluslararası Uygulamalar Işığında Düzenleyici Etki Analizi Ve Türk Mali Yönetimi Ve Kontrol Sistemi Açısından Uygulanabilirliği

          Kamile ÖZEL Devlet Bütçe Uzmanı 


İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Mali Yönetiminde Toplam Kalite Uygulamaları Ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi

           Şafak Birol ACAR Devlet Bütçe Uzmanı 


İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yönetiminde Mali Saydamlık Ve Kamuoyu Denetiminin Etkinleştirilmesi  

 
           Nuray DENİZ Devlet Bütçe Uzmanı


İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yatırım Bütçesinin Etkin Yönetimi ve Türkiye İçin Model Önerisi