AnaSayfa
 
İç Kontrol Okuma Listesi
TÜRKÇE KAYNAKLAR
 
Makale
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
- TEKGÜL Emrah, Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Zekası
 
 
 
  
 
 
 
Araştırma Raporu
 
 
 
 
 
Rehber
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitap
 
- ARCAGÖK M. Sait, ERÜZ Ertan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ankara 2006
 
- AKTAN Prof. Dr. Coşkun Can, "Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Plnalama ve Performans Esaslı Bütçeleme" (Editör: Coşkun Can AKTAN), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006
 
- KESKİN Duygu Anıl, İç Kontrol Sistemi: İç Kontrol Sistemi: Kontrol Öz Değerlendirme, Beta Basım Yayım, İstanbul, Aralık 2006
 
- MALİYE BAKANLIĞI, Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Işığında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ankara, 2004
 
- MUTLUER M. Kamil, ÖNER Erdoğan, KESİK Ahmet, Bütçe Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, 2005
 
- 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye'de Yeniden Mali Yapılanma, Pamukkale Üniversitesi İİBF Yayını, Ağustos, 2005
 
 
 
 
 
- KURT Ganite, UÇMA UYSAL Tuğba, Bütünleşik Yaklaşımla Kobilerde Risk Temelli İç Kontrol, Gazi Kitabevi, Ankara, Mart, 2015
 
 
Diğer Dokümanlar
 
 
Yabancı Kaynaklar
 
- IT Audit Basics: IT Audit Independence: What Does It Mean?
 
 
 
 
- Turkey Public Expenditure and Instutional Review
 
 
 
Rehber
 
- IAA International Standarts for the Professional Practice of Internal Auditing
 
 
- Internal Control - Comptroller's Handbook
 
 
 
 
- Framework For Effective Control in Australia
 
- Gudience For Reporting on the Effectiveness of Internal Controls
 
- Internal Control Guide For Departments - ABD
 
- Internal Control Guide For Managers - ABD
 
- Internal Control Guidence For Directors on the Combined Code
 
 
 
 
 
- Understanding Internal Controls
 
 
 
Kitap
 
Welcome to the World of PIFC (Resmi olmayan çevirisi için tıklayınız.)
 
- BIEGELMAN Martin T. and BARTOW Joel T., Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Controls: Creating a Culture of Compliance, Wiley, 2006
 
- BRAGG Steven M., Accounting Best Practices, 2007
 
- CENDROWSKİ Harry, MAİR William C., Enterprise Risk Management and COSO: A Guide for Directors, Executives and Practioners, Wiley, 2009
 
-COHEN Alain-Gerard, Public Internal Financial Control: A New Framework for Public Sector Management, The IIA Research Foundation, 2007
 
- Enterprise Risk Management - IF (2004), AICPA, 2004
 
- GAUTHIER Stephen J., Evaluating Internal Controls: A Local Government Manager's Guide, Government Finance Officers, 1999
 
-GRABER Doris A., The Power of Comminication: Managing Information In Public Organizations, CQ Press, 2002
 
- GRAHAM Lynford, Internal Controls: Guidence For Private, Government and Non Profit Entities, Wiley,  2007
 
- Guidance on  Monitoring Internal Control Systems, AICPA, 2009
 
- HELMS Glenn, Internal Control Essentials for Financial Managers, Accountants and Aud,tors, AICPA, 2008
 
-Internal Control and IT: Reliable Rpeorting and Fraud Prevention, AICPA, 2009
 
-Internal Control Issues in Derivatives Usage and Internal Control - Integrated Framework, AICPA, 1996
 
- Internal Control Over Financial Reporting - Guidance for Smaller Public Companies, AICPA, 2006
 
- KONING Robert de, PIFC Public Internal Financial Control, January 2007
 
- LEITCH Matthew, Intelligent Internal Control and Risk Management, Ashgate, 2008
 
- Management's Assesment of Internal Control Over Finanacial Reporting, AICPA
 
- MCMILLAN Edward J., Policies and Procedures to Prevent Fraud and Embezzlement: Guidance, Internal Controls and Investigation, 2006
 
- MİLNER Eileen M., Managing Information and Knowledge in Public  Sector, Routledge, 2000
 
- VALLABHANENI S. Rao, Wilwy CIA Exam Review,Conducting the Internal Audit Engagement (Wiley CIA Exam Review Series), 2005
 
- MOELLER Robert, Brink's Modern Internal Auditing, 2005
 
-PFISTER Jan A, Managing Organizational Culture for Effective Internal Control: Form Practice to Theory (Contributions to Management Science), Physica-Verlag, 2009
 
- PICKETT Spencer K. H., Internal Control: A Manager's Journey, 2001
 
- PICKETT Spencer K. H., The Internal Auditing Handbook, 2003
 
- PICKETT Spencer K. H., The Internal Auditor at Work: A Practical Guide to Everyday Challenges, 2003
 
- Risk Management Set: Guidelines for Managing Risk in Australian and New Zealand Public Sector
 
-RAMOS Michael J., How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404: Assessing the Efectiveness of Internal Control, 2006
 
- ROOT Steven J., Beyond COSO: Internal Control to Enhance Corporate Governance, Wiley, 2000
 
- STEİNBERG Richard M.,Governance, Risk Managenet and Compliance: It Can't Happen to Us- Avoiding Corporate Disaster While Driving Success, Wiley, 2011
 
- SWITZER Susan M., Internal Audit Reports Post Sarbanes - Oxley: A Guide to Process- Dirven Reporting (Wiley Institute of Internal Auditors Professional Book), 2007
 
Yararlı Linkler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan
Fulya TÜRKEN
Devlet Bütçe Uzmanı
fulya@bumko.gov.tr
 
 
 
 

- CANDAN Ekrem, Eski ve Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesi ve 5018 Sayılı Kanun ile Öngörülen Esaslar ve Getirilen Yenilikler (I)
- CANDAN Ekrem, Eski ve Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesi ve 5018 Sayılı Kanun ile Öngörülen Esaslar ve Getirilen Yenilikler (I)