İç Kontrol Okuma Listesi
FORUM
Forum için Tıklayınız.
5018'le İlgili Tüm Mevzuat
Tıklayınız..
 
Ana Sayfa -  İletişim -  Site Ağacı  -  SSS - Web Mail  - English  
TÜRKÇE KAYNAKLAR
  
Makale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CANDAN Ekrem, Bakan ve Üst Yöneticilerin 5018 Sayılı Kanundaki Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Değerlendirmeler
 
- CANDAN Ekrem, Eski ve Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesi ve 5018 Sayılı Kanun ile Öngörülen Esaslar ve Getirilen Yenilikler
 
- CANDAN Ekrem, Kamuda İç Kontrol Algılamaları ve Uygulamadaki Sorunları Hakkında Bir Değerlendirme (I)
 
- CANDAN Ekrem, Kamuda İç Kontrol Algılamaları ve Uygulamadaki Sorunlar Hakkında Bir Değerlendirme (II)
 
 
 
- CANDAN Ekrem, Yeni Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminde Rol Alan Aktörler ve Bunların Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
 
 
 
 
 
 
 
GÖSTERİCİ Hüseyin, Kamu İç Mali Kontrol Sisteminde İçDenetimin Bağımsızlığı - Fonksiyonel Bağımsızlık
 
 
 
 
 
 
- KELEŞ Hayrullah, Kamu İçin Bir Öneri: Süreç Esaslı İç Kontrol Sistemi
 
 
 
 
 
- KURNAZ Hasan, Türk Kamu Sektöründe Yeni Bir Kavram "İç Denetim"
 
- MİDYAT Cemil Sabri, Kamuda İç Denetim: Tartışmalı Birkaç Husus ve Yapılması Gerekenler (I)
 
 
 
 
 
- TEKGÜL Emrah, Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Zekası
 
 
 
- UZUN Fuat, İç Denetim ve Fransa Uygulaması
 
  
 
 
 
Araştırma Raporu
 
 
 
 
 
Rehber
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitap
 
- ARCAGÖK M. Sait, ERÜZ Ertan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ankara 2006
 
- AKTAN Prof. Dr. Coşkun Can, "Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Plnalama ve Performans Esaslı Bütçeleme" (Editör: Coşkun Can AKTAN), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006
 
- KESKİN Duygu Anıl, İç Kontrol Sistemi: İç Kontrol Sistemi: Kontrol Öz Değerlendirme, Beta Basım Yayım, İstanbul, Aralık 2006
 
- MALİYE BAKANLIĞI, Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Işığında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ankara, 2004
 
- MUTLUER M. Kamil, ÖNER Erdoğan, KESİK Ahmet, Bütçe Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, 2005
 
- 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye'de Yeniden Mali Yapılanma, Pamukkale Üniversitesi İİBF Yayını, Ağustos, 2005
 
 
 
 
 
 
Diğer Dokümanlar
 
 
Yabancı Kaynaklar
 
- IT Audit Basics: IT Audit Independence: What Does It Mean?
 
 
 
 
- Turkey Public Expenditure and Instutional Review
 
 
Rehber
 
- IAA International Standarts for the Professional Practice of Internal Auditing
 
 
- Internal Control - Comptroller's Handbook
 
 
 
 
- Framework For Effective Control in Australia
 
- Gudience For Reporting on the Effectiveness of Internal Controls
 
- Internal Control Guide For Departments - ABD
 
- Internal Control Guide For Managers - ABD
 
- Internal Control Guidence For Directors on the Combined Code
 
 
 
 
 
- Understanding Internal Controls
 
 
 
Kitap
 
Welcome to the World of PIFC (Resmi olmayan çevirisi için tıklayınız.)
 
- BIEGELMAN Martin T. and BARTOW Joel T., Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Controls: Creating a Culture of Compliance, 2006
 
- BRAGG Steven M., Accounting Best Practices, 2007
 
- GRAHAM Lynford, Internal Controls: Guidence For Private, Government and Non Profit Entities, 2007
 
- KONING Robert de, PIFC Public Internal Financial Control, January 2007
 
- MCMILLAN Edward J., Policies and Procedures to Prevent Fraud and Embezzlement: Guidance, Internal Controls and Investigation, 2006
 
- VALLABHANENI S. Rao, Wilwy CIA Exam Review,Conducting the Internal Audit Engagement (Wiley CIA Exam Review Series), 2005
 
- MOELLER Robert, Brink's Modern Internal Auditing, 2005
 
- PICKETT Spencer K. H., Internal Control: A Manager's Journey, 2001
 
- PICKETT Spencer K. H., The Internal Auditing Handbook, 2003
 
- PICKETT Spencer K. H., The Internal Auditor at Work: A Practical Guide to Everyday Challenges, 2003
 
-RAMOS Michael J., How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404: Assessing the Efectiveness of Internal Control, 2006
 
- ROOT Steven J., Beyond COSO: Internal Control to Enhance Corporate Governance, 2000
 
- SWITZER Susan M., Internal Audit Reports Post Sarbanes - Oxley: A Guide to Process- Dirven Reporting (Wiley Institute of Internal Auditors Professional Book), 2007
 
Yararlı Linkler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan
Fulya TÜRKEN
Devlet Bütçe Uzmanı
fulya@bumko.gov.tr
 
 
 
 
04.12.2014
2014 Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Sözlü Tarih, Yer ve Saatleri
01.12.2014
Yeterlik sınavında başarılı olan II. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının atama yazısı idarelere gönderilmiştir.
28.11.2014
II. Dönem Mali Hizmetler Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklanmıştır.
28.11.2014
14 - 20 Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya’ da yapılacak olan “III. Mahalli İdareler Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Toplantısı” programı ve konaklama bilgileri
24.11.2014
9 Kasım 2014 tarihinde yapılan Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.
17.11.2014
İl Özel İdareleri ve Belediyeler Strateji Geliştirme /Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Toplantısı
--%>
Yararlı Web Adresleri