İç Kontrol Okuma Listesi
FORUM
Forum için Tıklayınız.
5018'le İlgili Tüm Mevzuat
Tıklayınız..
 
Ana Sayfa -  İletişim -  Site Ağacı  -  SSS - Web Mail  - English  
TÜRKÇE KAYNAKLAR
  
Makale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CANDAN Ekrem, Bakan ve Üst Yöneticilerin 5018 Sayılı Kanundaki Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Değerlendirmeler
 
- CANDAN Ekrem, Eski ve Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesi ve 5018 Sayılı Kanun ile Öngörülen Esaslar ve Getirilen Yenilikler
 
- CANDAN Ekrem, Kamuda İç Kontrol Algılamaları ve Uygulamadaki Sorunları Hakkında Bir Değerlendirme (I)
 
- CANDAN Ekrem, Kamuda İç Kontrol Algılamaları ve Uygulamadaki Sorunlar Hakkında Bir Değerlendirme (II)
 
 
 
- CANDAN Ekrem, Yeni Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminde Rol Alan Aktörler ve Bunların Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
 
 
 
 
 
 
 
GÖSTERİCİ Hüseyin, Kamu İç Mali Kontrol Sisteminde İçDenetimin Bağımsızlığı - Fonksiyonel Bağımsızlık
 
 
 
 
 
 
- KELEŞ Hayrullah, Kamu İçin Bir Öneri: Süreç Esaslı İç Kontrol Sistemi
 
 
 
 
 
- KURNAZ Hasan, Türk Kamu Sektöründe Yeni Bir Kavram "İç Denetim"
 
- MİDYAT Cemil Sabri, Kamuda İç Denetim: Tartışmalı Birkaç Husus ve Yapılması Gerekenler (I)
 
 
 
 
 
- TEKGÜL Emrah, Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Zekası
 
 
 
- UZUN Fuat, İç Denetim ve Fransa Uygulaması
 
  
 
 
 
Araştırma Raporu
 
 
 
 
 
Rehber
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitap
 
- ARCAGÖK M. Sait, ERÜZ Ertan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ankara 2006
 
- AKTAN Prof. Dr. Coşkun Can, "Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Plnalama ve Performans Esaslı Bütçeleme" (Editör: Coşkun Can AKTAN), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006
 
- KESKİN Duygu Anıl, İç Kontrol Sistemi: İç Kontrol Sistemi: Kontrol Öz Değerlendirme, Beta Basım Yayım, İstanbul, Aralık 2006
 
- MALİYE BAKANLIĞI, Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Işığında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ankara, 2004
 
- MUTLUER M. Kamil, ÖNER Erdoğan, KESİK Ahmet, Bütçe Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, 2005
 
- 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye'de Yeniden Mali Yapılanma, Pamukkale Üniversitesi İİBF Yayını, Ağustos, 2005
 
 
 
 
 
 
Diğer Dokümanlar
 
 
Yabancı Kaynaklar
 
- IT Audit Basics: IT Audit Independence: What Does It Mean?
 
 
 
 
- Turkey Public Expenditure and Instutional Review
 
 
Rehber
 
- IAA International Standarts for the Professional Practice of Internal Auditing
 
 
- Internal Control - Comptroller's Handbook
 
 
 
 
- Framework For Effective Control in Australia
 
- Gudience For Reporting on the Effectiveness of Internal Controls
 
- Internal Control Guide For Departments - ABD
 
- Internal Control Guide For Managers - ABD
 
- Internal Control Guidence For Directors on the Combined Code
 
 
 
 
 
- Understanding Internal Controls
 
 
 
Kitap
 
Welcome to the World of PIFC (Resmi olmayan çevirisi için tıklayınız.)
 
- BIEGELMAN Martin T. and BARTOW Joel T., Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Controls: Creating a Culture of Compliance, 2006
 
- BRAGG Steven M., Accounting Best Practices, 2007
 
- GRAHAM Lynford, Internal Controls: Guidence For Private, Government and Non Profit Entities, 2007
 
- KONING Robert de, PIFC Public Internal Financial Control, January 2007
 
- MCMILLAN Edward J., Policies and Procedures to Prevent Fraud and Embezzlement: Guidance, Internal Controls and Investigation, 2006
 
- VALLABHANENI S. Rao, Wilwy CIA Exam Review,Conducting the Internal Audit Engagement (Wiley CIA Exam Review Series), 2005
 
- MOELLER Robert, Brink's Modern Internal Auditing, 2005
 
- PICKETT Spencer K. H., Internal Control: A Manager's Journey, 2001
 
- PICKETT Spencer K. H., The Internal Auditing Handbook, 2003
 
- PICKETT Spencer K. H., The Internal Auditor at Work: A Practical Guide to Everyday Challenges, 2003
 
-RAMOS Michael J., How to Comply with Sarbanes-Oxley Section 404: Assessing the Efectiveness of Internal Control, 2006
 
- ROOT Steven J., Beyond COSO: Internal Control to Enhance Corporate Governance, 2000
 
- SWITZER Susan M., Internal Audit Reports Post Sarbanes - Oxley: A Guide to Process- Dirven Reporting (Wiley Institute of Internal Auditors Professional Book), 2007
 
Yararlı Linkler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlayan
Fulya TÜRKEN
Devlet Bütçe Uzmanı
fulya@bumko.gov.tr
 
 
 
 
17.11.2014
İl Özel İdareleri ve Belediyeler Strateji Geliştirme /Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Toplantısı
14/11/2014
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yeterlilik Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar Açıklanmıştır.
03.11.2014
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına (2014-MHUY) giriş hakkını elde edenler belirlenmiştir.
24/10/2014
2014 yılı İlerleme Raporu yayımlanmıştır.
02.10.2014
Erzincan Üniversitesinin ev sahipliğinde “Kamu İç Kontrol Sistemi” konulu bir toplantı düzenlenmiştir.
05.09.2014
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav Duyurusu
--%>
Yararlı Web Adresleri