AnaSayfa
 
İç Kontrol Standartları Taslağı
İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesinin İç  Kontrol Standartlarının yayımlanmasını sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.