AnaSayfa
 
2008 yılı programı yayımlandı
2008 yılı programına göre çıkarılacak bir Bakanlar Kurulu kararı ile kamu iç mali kontrolü alanında mevcut durum analizi ile gelecekte yapılması planlanan çalışmalar belirlenecek ve Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu iç denetim sistemini geliştirmek ve koordine etmek üzere, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Birimi fonksiyonunu 5018 sayılı Kanunda belirtildiği gibi, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak yerine getirecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

18/10/2007 Gün ve 26674 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/10/2007 Tarihli ve 2007/12701 Sayılı “2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Eki 2008 Yılı Programı için
tıklayınız.