AnaSayfa
 
13 Kasım 2007 Tarihinde Brüksel'de Avrupa Komisyonu Yetkilileri ile "Mali Kontrol" Faslının Kapanış Kriterleri Konusunda Toplantı Yapıldı
13 Kasım 2007 tarihinde Brüksel'de Avrupa Komisyonu yetkilileri ile  "Mali Kontrol" faslının kapanış kriterleri konusunda toplantı yapıldı. Sözkonusu toplantıya Bakanlığımızı temsilen Müsteşar yardımcısı Sayın İsa COŞKUN, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yadımcısı Sayın M. Sait ARCAGÖK  ve Avrupa Birliği Uzmanı Sayın Nihal SAMSUN KARABACAK katılmıştır.