AnaSayfa
 
Matra Projesi Kapsamında 19-21 Ekim Tarihleri Arasında Hollanda'da Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi

        Bakanlığımız ve Hollanda Maliye Bakanlığı arasında yürütülen “Türk Bütçe ve İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MATRA Projesi)” ile Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatının bütçe ile ilgili kriterlerine uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 18–22 Kasım 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma gezisinin amacı Hollanda’daki bakanlıkların ekonomik ve mali işler dairelerinin görev ve fonksiyonlarını yerinde incelemektir.

        Çalışma ziyaretine Bakanlığımızdan İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Başkanı Mehmet BÜLBÜL, Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları Nihal SALTIK ve Sibel YILMAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Strateji Geliştirme Daire Başkanı Gülizar GÜRSOY, Hacettepe Üniversitesi’nden Strateji Geliştirme Daire Başkanı Murat KARAAĞAÇ, Marmara Üniversitesi’nden Strateji Geliştirme Daire Başkanı Gönül AKIL ve Osmangazi Üniversitesi’nden Strateji Geliştirme Daire Başkanı Süleyman MANTAR, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Strateji Geliştirme Daire Başkanı Gülten GÜZEL ile Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğünde görevli Eğitim Hizmeti Uzmanı Vedat KUŞGÖZOĞLU katılmıştır.

        Çalışma gezisinde, Hollanda’daki Bakanlıkların ekonomik ve mali işler departmanları ile Maliye Bakanlığı arasındaki ilişkiler incelenmiş, bütçe süreci ele alınmış, Hollanda’daki eğitim sistemi hakkında bilgi edinilmiş, üniversitelerin ve diğer eğitim kurumlarının fonlanması konusunda çeşitli ilkeler ve yöntemler konusunda fikir sahibi olunmuştur.


Çalışma Ziyareti Sonucunda Hazırlanan Rapor İçin Tıklayınız.