AnaSayfa
 
Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik faaliyet alanında yer alan "Etkin Bütçe Analizi" projesi kapsamında eğitim ve seminerler gerçekleştirildi.

        “Etkin Bütçe Analizi” projesi kapsamındaki eğitim programı, 07 Ocak 2008- 01 Şubat 2008 tarihleri arasında dört haftalık bir süreyi kapsayacak şekilde Hollanda Maliye Bakanlığı Ulusal Finans ve Ekonomi Akademisinde gerçekleştirilmiştir. 

        Söz konusu projeye, Genel Müdürlüğümüzden Devlet Bütçe Uzman ve Uzman Yardımcılarından oluşan on beş kişilik bir delegasyon katılmıştır.

        Proje çerçevesinde yürütülen eğitimlerle, Hollanda’daki bütçe süreci ve bu süreçte yer alan temel aktörlerin rolleri, bütçeleme sürecine ilişkin politikalar ve mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin olarak detaylı bilgiler elde edilmiş, iyi uygulama örnekleri incelenmiş, grup egzersizleri ve örnek olay incelemeleri gerçekleştirilmiştir.