AnaSayfa
 
İç Kontrol Bülteni yayın hayatına başladı.


    İç Kontrol Bülteni yayın hayatına başladı. Bundan sonra, üçer aylık dönemlerde okuyucuları ile buluşacak olan İç Kontrol Bülteni, 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununda çerçevesi çizilen  iç kontrol alanında okuyucularına, hem literatüre hem mevzuata hemde uygulamaya ilişkin yararlı bilgiler sağlayacaktır.

Bültene ulaşmak için tıklayınız.