AnaSayfa
 
OECD- SIGMA tarafından KİMK Sisteminde Hesap Verebilirlik konusunda Paris’te bir toplantı düzenlendi
OECD-SIGMA tarafından Kamu İç Mali Kontrol Sisteminde Hesap Verebilirlik konusunda 26-27 Haziran 2008 tarihlerinde Paris’te bir toplantı yapılmıştır.

Söz konusu toplantıya Maliye Bakanlığından Müsteşar Yardımcısı İsa COŞKUN, Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet KESİK ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı M.Sait ARCAGÖK katılmışlardır.