AnaSayfa
 
Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi,Kurum Risk Yönetimi Hakkında Tamamlayıcı Ek Bilgiler,Sayıştay Uzman Denetçisi Sacit YÖRÜKER tarafından dilimize aktarılmıştır.
Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi,Kurum Risk Yönetimi Hakkında Tamamlayıcı Ek Bilgiler,INTOSAI Internet sayfasında yer alan İngilizce orijinalinden Sayıştay Uzman Denetçisi Sacit YÖRÜKER tarafından dilimize aktarılmıştır.

Belgeye ulaşmak için tıklayınız.