AnaSayfa
 
RTA Asistanı ve Dil Asistanı sınav sonuçları
Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi  projesinde RTA Asistanı ve Dil Asistanı  pozisyonlarında görev almak üzere aşağıda ismi yazılan adaylar asıl ve yedek olmak üzere belirlenmiştir. 

                
   RTA Asistanı              Dil Asistanı 
 Asıl Ekin ESENER Onur ÖZKEÇELİ
 Yedek Cemile AKÇA ATAÇ Deniz HEMEN