AnaSayfa
 
2008 yılı ilerleme raporu yayımlandı.

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye'nin AB'ne uyum sürecinde son bir yıllık ilerlemesi ile ilgili raporu açıkladı. Söz konusu raporun 32. Mali Kontrol Faslı  ile ilgili kısımları için tıklayınız.
                                                                   

Türkçe  İngilizce