AnaSayfa
 
Dil Asistanı Sözlü Sınav Sonucu
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinde Yabancı Dil Asistanı pozisyonunda istihdam edilmek üzere Elhan BIYIKOĞLU asıl aday, Emine UZUN yedek aday olarak belirlenmiştir.