AnaSayfa
 
Eşleştirme Projesi Bugün TRT'de

Birleşik Krallık Sayıştayı ile birlikte yürüttüğümüz "Türkiye'de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi" Twinning Projesinin Birinci Bileşenini tamamlamış bulunuyoruz.

Birinci Bileşen kapsamında, mevcut mali yönetim ve kontrol sistemimize ilişkin düzenleme ve uygulamalarımız üye ülke uzmanlarımız tarafından merkezi uyumlaştırma birimi ve pilot kuruluşlarda yapılan çalışmalarla incelenmiş, AB Müktesebatı ve uluslararası standartlarla karşılaştırılmış ve tespit edilen farklılıklar bir Fark (Boşluk) Analizi Raporunda gösterilmiştir. Ayrıca tam uyumu sağlamak üzere yapılması gerekenler bir Eylem Planına bağlanmış bulunmaktadır. Söz konusu Rapor ve Plan kısa bir süre önce Bilkent Otel de gerçekleştirilen bir konferansla kamu idarelerinin görüş ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

Ayrıca 16 Ekim Cuma günü (Bugün) saat 18.00-19.00 saatleri arasında TRT2 de canlı yayınlanacak olan ve Daire Başkanı ve Proje Lideri Mehmet BÜLBÜL’ün konuk olarak katılacağı Avrupa Vizyonu Programında Rapor ve Eylem Taslaklarındaki öneri ve değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 
Fark Analizi Raporu ve Eylem Planı Taslakları için tıklayınız.