AnaSayfa
 
2009 Yılı İlerleme Raporu
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye'nin AB'ne uyum sürecinde son bir yıllık ilerlemesi ile ilgili raporu açıkladı. Söz konusu raporun 32. Mali Kontrol Faslı  ile ilgili kısımları için tıklayınız.

Türkçe    İngilizce