AnaSayfa
 
Eşleştirme Projesi Eylem Planı Taslağı Pilot Kuruluşların Görüşleri Doğrultusunda Revize Edildi.
"Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi" eşleştirme projesinin birinci bilşeni kapsamında hazırlanan taslak Eylem Planı pilot kuruluşların görüşleri doğrultusunda revize edildi. Revize edilmiş taslak Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.