AnaSayfa
 
Dil Asistanı Sınavını Kazananlar

Genel Müdürlüğümüz ile İngiltere  Sayıştayı tarafından ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi" Eşleştirme Projesi kapsamında Yabancı Dil Asistanı pozisyonuna başvuran adaylar için 2 Eylül 2010 Perşembe günü yazılı sınav yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde aşağıda isimleri gösterilen adaylar mülakata davet edilmeye hak kazanmışlardır. Mülakata davet edilen adayların gelirken;

-          Yüksek Öğrenim belgelerini (aslını veya bunun yerine geçecek mezuniyet belgelerini),

-          İngilizce seviyelerini gösteren varsa KPDS veya diğer sınavlara (TOEFL vs.) ilişkin belgeler,

-          Geçerli bir kimlik kartını

yanlarında getirmeleri önemle rica olunur.

Mülakat Tarihi  : 15.09.2010 Çarşamba

Başlama Saati  : 10.00

Mülakat Adresi : T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 6. Kat, İlkadim Cad. No: 2, Dikmen, Ankara

MÜLAKATA DAVET EDİLEN ADAYLAR

1)       ASLI ESEN ARSLAN
2)       BURCU TOPRAK
3)       DENİZ ÖZDEMİR
4)       GÜLGÜN KOZAN
5)       HASAN SÜPÜRGECİ
6)       ZEYNEP KAYMAS