AnaSayfa
 
“III. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı”

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında “Kamu İç Mali Kontrol Sistemi”nin oluşturulması, geliştirilmesi ve uyumlaştırılması açısından Bakanlığımız tarafından merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde sürekli ve sistemli bir şekilde koordinasyon, eğitim ve rehberlik hizmeti verilmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca Afyon’da 28-29/04/2011 tarihlerinde “III. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı” düzenlenecektir.

Ayrıntılar için tıklayınız.