AnaSayfa
 
Üst Yönetici Seminerleri

Genel Müdürlüğümüz ile Birleşik Krallık Ulusal Denetim Ofisi tarafından ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi” Eşleştirme Projesi kapsamında Bakanlığımız ile pilot kuruluşlarımız olan Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı üst düzey yöneticilerine yönelik olarak "kurumsal yönetişim ve iç kontrol", "risk yönetimi", "bilgi-iletişim ve izleme" konularında seminerler düzenlenmiştir. 

Söz konusu seminerlerde yapılan sunumlar için tıklayınız.

 

Kurumsal Yönetişim ve İç Kontrol 
Bilgi, İletişim ve İzleme  
Riski Yöneterek Başarıya Ulaşmak 
Riski Yöneterek Başarıya Ulaşmak (Uygulama Oturumu)