AnaSayfa
 
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Uygulanması

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı sonuçlarına göre 352 aday idarelerin strateji geliştirme birimlerine yerleştirilmiş bulunmaktadır.

 

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre uzman yardımcılarının göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde en az 120 saat süreyle idareleri tarafından görev alanlarıyla ilgili konularda hizmet içi eğitim verileceği, bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakiben Bakanlığımız tarafından 120 saatten az olmamak üzere mesleki eğitim verileceği belirtilmektedir.

 

Bakanlığımız tarafından düzenlenecek mesleki eğitim programının 2012 yılı başlarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinde idareler tarafından düzenlenecek eğitimlerde dikkate alınacak hususlar açıklanmış bulunmaktadır.

 

Buna göre,

 

a)      Uzman yardımcıları idareler tarafından göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde en az 120 saat süreli hizmet içi eğitime tabi tutulacaktır.

b)      Eğitim programları mevzuatın öğretilmesi ve uygulamanın gösterilmesi olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

c)      Mevzuatın öğretilmesi aşamasında en az Esas ve Usullere ekli (1) sayılı Tabloda gösterilen konular esas alınacaktır.

d)     Uygulamanın gösterilmesi aşamasında ise strateji geliştirme biriminin fonksiyonlarının her birine yönelik olarak uzman yardımcılarının uygulamalı eğitim görmesi; bu kapsamda işleyişin gösterilmesi, kullanılan belge ve dokümanların tanıtılması sağlanacaktır.

e)      Hizmet içi eğitim programları hizmet satın alınmaksızın bizzat idareler tarafından gerçekleştirilecektir.

f)       İdareler, yukarıdaki esaslar çerçevesinde hazırlayacakları hizmet içi eğitim programlarının bir örneğini, eğitim programının tamamlanmasını müteakip 10 iş günü içerisinde Bakanlığa gönderecektir.

 

Duyurulur.