AnaSayfa
 
KİMK Bölgesel Konferansı

21-23 Eylül tarihlerinde SİGMA tarafından gerçekleştirilen KİMK konferansına Bakanlığımızdan Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa Coşkun, Daire Başkanı Sayın Cüneyt Güler ve AB Uzmanı Sayın Ayşenur Onur katıldı.

Kamu İç Mali Kontrol Bölgesel Konferansının ilki 2010 yılının Ekim ayında Hırvatistan'da yapılmıştır. Konferansta KİMK'in üç ayağı olan MYK, İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştırma birimi tartışılmıştır.

Aday ve potansiyel aday ülkeler için ikinci bölgesel KİMK Konferansı 21-23 Eylül 2011 Portoroz, Slovenya'da yapıldı. Avrupa Komisyonu Bütçe Genel Müdürlüğününden R.Gielisse ve ekibi tarafından desteklenen konferansın amacı, Batı Balkan ülkeleri ile Türkiye'nin KİMK'in gelişmesine daha fazla destek vermek ve, KİMK tanıtımı ve gelişimi için iyi uygulamalar sağlamaktı.

Konferansta Bütçe Genel Müdürlüğü ve uzmanların yanısıra katılımcılarda sunumlar yapmış, zengin bir tartışma forumu ile ülke deneyimleri paylaşılmıştır.

Ayrıntılar için tıklayınız.