AnaSayfa
 
Büyükşehir ve nufusu 50.000 den fazla olan Büyükşehir İlçe Belediyeleri Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bakanlığımıza vermiş olduğu Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma görevi kapsamında kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapma, rehberlik etme, uygulamaları izleme ve değerlendirme faaliyetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 
  

Bu kapsamda,  Antalya'da 12-15 Nisan 2012 tarihleri arasında iki gün süreli Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50.000’in üstünde olan Büyükşehir İlçe Belediyeleri Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birimi yöneticilerinin katılımıyla  “Belediyelerde Mali Yönetim ve İç Kontrol” konulu toplantı düzenlenecektir.

Ayrıntılar için tıklayınız.