AnaSayfa
 
İl Özel İdareleri Mali Hizmetler\Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bakanlığımıza vermiş olduğu Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma görevi kapsamında kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapma, rehberlik etme, uygulamaları izleme ve değerlendirme faaliyetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.   

 

Bu kapsamda,  Antalya'da 9-12 Nisan 2012 tarihleri arasında iki gün süreli İl Özel İdareleri Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birimi yöneticilerinin katılımıyla  " İl Özel İdarelerinde Mali Yönetim ve İç Kontrol " konulu toplantı düzenlenecektir.

Ayrıntılar için tıklayınız.

Program için tıklayınız.

Çalıştay grupları  listesi için tıklayınız.