AnaSayfa
 
IV. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı
Bakanlığımız tarafından merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde düzenlenen IV. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı Uludağ Üniversitesi işbirliği ile 10-12 Mayıs 2012 tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecektir.

Toplantının ilk gününde, taslak Kamu İç Kontrol Rehberinin tanıtılmasının ardından rehberin incelenmesi ve değerlendirilmesi için atölye çalışmaları gerçekleştirilecek, ikinci gününde ise ve yükseköretimin finansmanında alternatif yaklaşımlar, özgelir karşılığı ödenek uygulaması ve sosyal tesislerin işletilmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konulu atölye çalışmaları yapılacaktır.

Ayrıntılar için tıklayınız.
Program için tıklayınız.