AnaSayfa
 
IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı
Bakanlığımız tarafından merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde düzenlenen IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı 3-4 Mayıs 2012 tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecektir.

Toplantının ilk gününde, taslak Kamu İç Kontrol Rehberinin tanıtılmasının ardından rehberin incelenmesi ve değerlendirilmesi için atölye çalışmaları gerçekleştirilecek, ikinci gününde ise  kamu idarelerindeki iyi uygulama örnekleri paylaşılacak; bütçe hazırlama sürecinde yaşanan sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri konulu atölye çalışmaları yapılacaktır.

Ayrıntılar için tıklayınız.
Program için tıklayınız.