AnaSayfa
 
İl Özel İdareleri Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı

İl Özel İdareleri Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı 10-11 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile il özel idarelerinin strateji geliştirme/mali hizmetler birim yöneticileri katılmıştır.

Program

Katılımcı Listesi

Sunumlar

Kamu İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Mehmet BÜLBÜL, Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

Kamuda İç Denetim
Yakup AVCI, Antalya İl Özel İdaresi, İç Denetçi

İl Özel İdarelerinde Mali Yönetim ve İç Kontrol Sistemine İlişkin Dış Denetim