AnaSayfa
 
Belediyeler strateji geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı

Belediyeler Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantıları 13-17 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları, büyükşehir ve il belediyeleri, nüfusu 50.000 in üzerindeki büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediyelerinin strateji geliştirme/mali hizmetler birim yöneticileri katılmıştır.

Program

 

Katılımcı Listeleri

 

Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 50 000’in üzerindeki büyükşehir ilçe belediyeleri SGB yöneticileri toplantısı katılımcı listesi

 

İl belediyeleri ve nüfusu 50 000’in üzerindeki ilçe ve belde belediyeleri SGB yöneticileri toplantısı katılımcı listesi

 

Fotograflar 
Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 50 000’in üzerindeki büyükşehir ilçe belediyeleri SGB yöneticileri toplantısı Fotoğrafları

 

Sunumlar

 

Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 50 000’in üzerindeki büyükşehir ilçe belediyeleri SGB yöneticileri toplantısı sunumları

 

Belediyelerde Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi
Mehmet BÜLBÜL, Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

 

Kamu İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Mehmet BÜLBÜL, Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

 

Belediyelerde İç Denetim
Veysel ÇIPLAK Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İç Denetçi

 

Belediyelerde Mali Yönetim ve İç Kontrol Sistemine İlişkin Dış Denetim
Muhammed Emin ŞAHİNER, Sayıştay Başkanlığı, Baş Denetçi

 

Büyükşehir Belediyeleri Eylem Planı Tespitleri

 

İl belediyeleri ve nüfusu 50 000’in üzerindeki ilçe ve belde belediyeleri SGB yöneticileri toplantısı sunumları

 

Belediyelerde Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi
Mehmet BÜLBÜL, Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

 

Kamu İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Mehmet BÜLBÜL, Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

 

Belediyelerde İç Denetim I
Belediyelerde İç Denetim II
Tuncay KAYA, Osmangazi Belediyesi, İç Denetçi

 

Belediyelerde Mali Yönetim ve İç Kontrol Sistemine İlişkin Dış Denetim
Hasan Meriç ÜSTÜNKOL, Sayıştay Başkanlığı, Baş Denetçi

 

Çorum Belediyesi İç Kontrol Çalışmaları
Reyhan KUŞÇU, Çorum Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürü
Ömer MAZ, Çorum Belediye Başkanlığı,Strateji Geliştirme B. Sorumlusu, Kalite Yönetim Temsilcisi

 

İl Belediyeleri Eylem Planı Tespitleri

 

 

Fotoğraflar