AnaSayfa
 
IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı Bolu’da gerçekleştirilmiştir

Bolu’da gerçekleştirilen ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Genç Osman YARAŞLI’nın açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile kamu idarelerinden toplam 105 strateji geliştirme birim yöneticisi katılmıştır.

 

“IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı”nda, iki ana tema görüşülmüştür. Birincisi; kamu iç kontrol standartlarının uygulanması konusunda kamu idarelerine daha fazla rehberlik yapmak amacıyla, iç kontrol bileşenleri çerçevesinde hazırlanarak yayımlanan ve  uygulama adımları ile örneklerini içeren Kamu İç Kontrol Rehberi Taslağı’nın değerlendirilmesi olmuştur. İkinci ana tema ise; Bütçe Hazırlama Süreci, Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri olmuştur. Bu kapsamda, iki ana tema 5 farklı grup tarafından atölye çalışmalarında ele alınmış, ortaya çıkan tespit ve öneriler paylaşılmıştır.

 

Toplantının birinci gününde, Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL, “Kamu İç  Kontrol Rehberinin Tanıtımı” başlıklı bir konuşma yapmıştır. Daha sonra gruplar, Taslak Rehberin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla atölye çalışmaları yapmışlar ve görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.

Birinci günün sonunda, Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Cüneyt GÜLER “İç Kontrol İç Denetim İlişkisi” başlıklı bir sunum yapmıştır. Daha sonra birinci gün yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve soru ve cevapların alındığı bölümle birinci gün çalışmaları tamamlanmıştır.

Toplantının ikinci günün ilk bölümünde kamu kurumlarındaki iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır. Bu bölümde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Enver AKSOY “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Oluşturma Çalışmaları”, Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan V. Erol YANAR “Ulaştırma Bakanlığı İç Kontrol Sistemi Oluşturma Çalışmaları” ve Karayolları Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mücahit ARMAN ise “Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Otomasyon Sistemi” konulu sunumlarını yapmışlardır.   

Daha sonra, Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK, “Bütçe Hazırlama Süreci” hususunda katılımcılara bilgi sunmuştur. Konuşma sonrası gruplar, Bütçe Hazırlama Süreci, Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri konularında atölye çalışmaları yapmışlar ve görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.

İkinci gün sonunda Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK toplantının genel değerlendirmesini yapan bir konuşma yapmış ve daha sonra, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’nun ve katılımcı kurumlar adına ise Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Muhsin SEZGİ’nin kapanış konuşmaları ile iki günlük çalışmalar sona ermiştir. 

Program

Katılımci Listesi

Fotoğraflar