AnaSayfa
 
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği 6 Şubat 2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde mali hizmetler uzmanlığına ilişkin hükümler yer almaktadır. Bunula birlikte, 666 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen EK 41 inci madde hükümlerinin mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarını da kapsaması nedeniyle, beş yıllık uygulama sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlar da dikkate alınarak, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş ve 6 Şubat 2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik için lütfen tıklayınız.

NOT: Bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihte idarelerde görev yapmakta olan mali hizmetler uzman yardımcılarının yeterlik sınavları ile uzmanlık kadro ve pozisyonlarına atanmaları 25/8/2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Ancak söz konusu uzman yardımcıları hakkında bu Yönetmeliğin 17 ve 19 uncu maddeleri uygulanır (Geçici madde 2).