AnaSayfa
   
  Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı

  2010 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

  Bakanlığımızca 01-02/05/2010 tarihlerinde, kamu idarelerinin strateji geliştirme birim yöneticilerinin katıldığı “2010 Yılı Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı” düzenlenmiştir.

  Kızılcahamam’da gerçekleştirilen ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile 62 kamu idaresinden toplam 128 strateji geliştirme birim yöneticisi katılmışlardır.

  Toplantının ilk bölümünde:

  Bakanlığımız BÜMKO Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL, Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma alanında son bir yılda gerçekleştirilen faaliyetler ile kısa ve orta vadede sonuçlandırılması planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi sunmuştur.

  Oturum Başkanlığını Sayın Mehmet BÜLBÜL’ün yaptığı panelde, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Muhsin SEZGİ, Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Kenan BOZGEYİK ve TBMM Mali Hizmetler Müdürü Sayın Yılmaz YALÇIN, “Strateji Geliştirme Birimlerinin Mali Yönetim ve Kontrol Sistemindeki Yeri, Önemi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri” konularında görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.

   

  Toplantının Deneyim Paylaşımları bölümünde:

   

  Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Dursun Murat CEVHER ile Daire Başkanı Sayın Hamdullah PAKSOY, Adalet Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Çalışmaları,

   

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sayın Cemalettin ÇOGURCU, Sosyal Yardım Bilgi Sistemi,

   

  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde Strateji Geliştirme Dairesi Eski Başkanı Sayın Naim ÇOBAN, YURTKUR İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi,

   

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Sayın Cengiz ULUTAŞ ile İç Denetçi Sayın Mürsel ÇUKUR, Bakanlıklarının İç Denetim Uygulamaları,

   

  hakkında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

   


  Ayrıca
  BÜMKO Daire Başkanı Sayın Ahmet BAŞPINAR, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sunmuştur.

   

                              - Maliye Katılımcıları

                              - Kamu İdarecileri Katılımcıları

                              - Sunumlar

                                  Adalet Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Hazırlık Süreci

                                  Başbakanlıkta 5018 Sayılı Kanunun Uygulanması

                                  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İç Denetim

                                  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İç Kontrol Sorgu Formu

                                  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İç Kontrol Sistemi

                                  Kamu İç Denetimde Son Gelişmeler ve Denetim-SGB İlişkileri

                                  Mali Yönetim ve Kontrol Alanında Yaşanan Gelişmeler Ve Hedefler                                
                                  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Faaliyetler ve Projeler                               
                                  Ulaştırma Bakanlığı UBAK

                                  Yurtkur İç Kontrol Sisteminin Değerlendirimesi                              - Fotoğraflar