AnaSayfa
 
V. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı
 

Maliye Bakanlığı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile Van’da gerçekleştirilen toplantı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Peyami BATTAL ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile üniversitelerimizin strateji geliştirme daire başkanlarından toplam 92 kişi katılmıştır.

 

“V. Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı”nın birinci günü iç kontrol ve iç denetim konularına ayrılmış olup sırasıyla;

- Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL, “Kurumsal Risk Yönetimi”,

- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı Şafak Birol ACAR “Risk Yönetimi Teknik ve Uygulamaları”,

- Ege Üniversitesi Strateji geliştirme Daire Başkanı Ahmet ACAR “Ege Üniversitesinde İç Kontrol Uygulamaları”,

-  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı M. Cüneyt AKSOY “Taşıt Kanunu Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar”,

-  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Maliye Uzmanı Rahmi ÜNALAN “Harcırah Kanunu Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar”,

- Sayıştay Başkanlığı Baş Denetçi Abdullah ALTINTAŞ “İç Kontrolün Değerlendirilmesinde Dış Denetimin Rolü”

başlıklı sunumlarını yapmışlar ve günün sonunda çalışmaların değerlendirilmesi yapılmış ve daha sonra birinci gün yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve soru ve cevapların alındığı bölümle birinci gün çalışmaları tamamlanmıştır.

Toplantının ikinci gününde öğleden önce sırasıyla;

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cüneyt GÜLER “Risk Yönetimine İç Denetimin Katkısı”,

 

-  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Önder İNCE “İşçi ve Sözleşmeli Personelin Sigorta Primine Esas Kazanç Unsurlarının Kapsamı, İşçilerin Başka Kamu Kurumlarında Geçici Olarak Görevlendirilmesi, Fazla Çalışma Ücreti ve Geçici İşçilerin Zorunlu Olarak Emekliye Sevklerinin Gerektirdiği Mali İşlemler”,

konulu sunumlarını yapmışlardır.   

İkinci günün öğleden sonraki bölümünde ise Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin IŞIK “Program Esaslı Performans Bütçe: Model Önerisi” konulu sunumunu yapmıştır.

İkinci gün sonunda Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK toplantının genel değerlendirmesini yapan bir konuşma yapmış ve daha sonra, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan HATİPOĞLU’nun ve katılımcı kurumlar adına ise Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Doç.Dr. H. Hakan YILMAZ’ın kapanış konuşmaları ile iki günlük çalışmalar sona ermiştir.

 

Katılımcı Listesi

 

Program

 

Sunumlar

 

1. Kurumsal Risk Yönetimi - Mehmet BÜLBÜL

 

2. Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetleri - Şafak Birol ACAR

 

3. Ege Üniversitesi İç Kontrol Uygulamaları - Ahmet ACAR

 

4. Kamu Taşıtları - Cüneyt AKSOY

 

5. Harcırah - Rahmi ÜNALAN

 

6. İç Kontrolün Değerlendirmesinde Sayıştay'ın Rolü - Abdullah ALTINTAŞ

 

7. Risk Yönetimi ve İç Denetim - Cüneyt GÜLER

 

8. Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mev. Gel. ve Uygulamalar - Önder İNCE

 

9. Porgram Bazlı Performans Bütçe - Hüseyin IŞIK