AnaSayfa
 
Üçüncü Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol Konferansı 04-06 Haziran 2013 tarihlerinde Sheraton Hotelde gerçekleştirilmiştir.
Kamu İç Mali Kontrol(KİMK) alanında Avrupa Birliği üyeliğine aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik olarak son iki yıldır SIGMA tarafından düzenlenen Kamu İç Mali Kontrol Bölgesel Konferansı’nın üçüncüsü bu sene Bakanlığımız işbirliği ile 4-6/6/2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Her sene farklı bir tema üzerine yoğunlaşan konferansta bu sene KİMK’in mali yönetim ve kontrol(MYK) bileşenine ilişkin uzman görüşleri ile ülke iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir. Bu çerçevede, AB Komisyonu yetkilileri ve SIGMA uzmanlarının MYK bileşenine ilişkin görüşleri paylaşılmış, ayrıca katılımcı ülkelerin bu alandaki düzenlemeleri, uygulamaları ve tecrübelerine ilişkin sunumlar yapmıştır.

Konferansa Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Hırvatistan, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Türkiye, Avrupa Komisyonu ve SİGMA’dan uzmanlar ve temsilciler katılmıştır.

Mali yönetim ve kontrol alanında diğer ülke uygulamaları konusunda bilgi sağlama, tecrübeleri paylaşma ve diğer ülke tecrübeleriyle karşılaştırma olanağı sağlayan konferansta yapılan sunumların İngilizcesi ve Türkçesi ile katılımcı listesi aşağıda yer almaktadır.

Program için tıklayınız.

Katılımcı listesi için tıklayınız.

Grup fotoğrafı için tıklayınız.

Açılış Konuşmaları / Opening Speech

-İsa COŞKUN Türkçe Englısh

-Karen HİLL    Türkçe Englısh

 Sunumlar

-Anila ÇİLİ                Arnavutluk'ta MYK Reformu

                                 FCM Reform in Albania

-Brian FİNN              MYK/MUB'ların İşleyişi

                                 Operation of the FCM/CHUs

-Danijela STEPİC     AB'ye katılım bağlamında MYK'nın geliştirilmesi ve uygulaması deneyimi

                                 Experience of Developing and Implementing FMC in the context of EU Accession

-Klas KLAAS            Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol

                                Financial Management and Control within Overall Public Administration Reforms

-Mehmet BÜLBÜL    Türkiye'de MYK Uygulaması Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları

                                  Financial Management Control Implementation in Turkey & Practice Model 

-Noel HEPWORTH   MYK'nın Uygulanması: SIGMA Deneyimleri

                                  The Implementation of FMC: SIGMA Experiences

 -Robert GİELİSSE    MYK'nın uygulanmasında yaşanan güçlükler  

                                 Challenges in implementing FCM

-Viktor GJORVEC     Makedonya Cumhuriyeti'nde MYK önündeki güçlükler  

                                 Financial Management Control Challenges in the Republic of Macedonia

Ayrıca, sunumların diğer dillerdeki versiyonlarına SIGMA’nın resmi web sayfasından ulaşılabilir.