AnaSayfa
 
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yeterlilik Sınavına İlişkin Duyuru

 Bilindiği üzere, 09 Kasım 2008 tarihinde yazılı bölümü, 12-15 Ocak 2009 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan özel yarışma sınavıyla mesleğe alınan ve idarelerin mali hizmetler uzman yardımcılığı kadro ve pozisyonlarına atanarak en az üç yıl çalışan mali hizmetler uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yazılı bölümü, 27/09/2012 tarihinde, sözlü kısmı ise 11-12 Ekim 2012 tarihinde Bakanlığımız tarafından yapılmıştı. Söz konusu sınava üç yıllık çalışma koşulunu taşımadığı için veya mazeretleri nedeniyle katılamayan veya sınavda başarısız olan mali hizmetler uzman yardımcılarına yönelik yeterlilik sınavının yazılı bölümü 1 Ekim 2013 tarihinde saat 09.30’da Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü birinci katta (İlkadım Cad. No:2 Dikmen/Çankaya Ankara)  yapılacaktır. Sınavın sözlü bölümünün tarih ve yeri ise yazılı sınav sonuçları ile birlikte Genel Müdürlüğümüz web sayfasından adaylara duyurulacaktır.

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan mali hizmetler uzman yardımcıları ekli listede yer almaktadır.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının; 

1.      Sınav saatinden yarım saat önce sınavın yapılacağı adreste bulunmaları,

2.      Yanlarında T.C. Kimlik numaraları bulunan geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile yumuşak kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları, 

gerekmektedir.

Sınav sırasında hesap makinesi, cep telefonu ve benzeri aygıtların kullanılması yasaktır.

Duyurulur…

Ekli liste için tıklayınız.