AnaSayfa
 
İçişleri Bakanlığı 6360 sayılı yasa gereği atanacak olan mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarına yönelik genelge yayımlamıştır.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 6360 sayılı Kanun gereği kapatılacak olan il özel idareleri ile büyükşehir belediyesine dönüşecek olan il belediyelerinin mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarında bulunanların ağırlıklı olarak büyükşehir belediyelerine atanmalarına ilişkin bir genelge yayımlanmıştır. 

 

İlgili genelge için tıklayınız.