AnaSayfa
 
2014 yılı İlerleme Raporu Yayımlanmıştır.
Bilindiği üzere Avrupa Müktesebatına uyumun fasıllar itibariyle değerlendirildiği ilerleme raporları her yıl Avrupa Birliği Komisyonu tarafından düzenli olarak yayımlanmaktadır. 2014 yılına ilişkin İlerleme Raporu ise Komisyon tarafından 8 Ekim 2014 tarihinde yayımlanmıştır.
 
İlgili dokümana ulaşmak için lütfen tıklayınız.