AnaSayfa
 
İl Özel İdareleri ve Belediyeler Strateji Geliştirme /Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Toplantısı
İl Özel İdareleri ve Belediyeler Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Toplantısı iki grup halinde üçer gün süreyle Antalya'da 14-15-16 Aralık 2014 ve 18-19-20 Aralık 2014 tarihlerinde yapılacaktır.