AnaSayfa
 
3. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yeterlik Tezlerine İlişkin Genel Yazı
27 Nisan 2013 tarihinde yazılı bölümü, 17-21 Haziran 2013 tarihinde sözlü bölümü yapılan özel yarışma sınavıyla mesleğe alınarak ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcılarına, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesi ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmelerine İlişkin Usul ve Esasların 9 uncu maddesinde belirtilen yeterlik tez hükümlerinin uygulanmasına ilişkin idarelere yazı gönderilmiştir.