AnaSayfa
 
2. Dönem Mali Hizmetler Uzmanlığı Mazeret Yeterlik Sınav Tarihi Açıklanmıştır.
12 Aralık 2010 tarihinde yazılı bölümü, 24-28 Ocak 2011 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan özel yarışma sınavıyla mesleğe alınan ancak 08/11/2014 tarihinde yapılan 2. Dönem Mali Hizmetler Uzmanlığı yeterlik sınavında başarısız olmaları ve/veya mazeretleri nedeniyle katılamayan mali hizmetler uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yazılı kısmı 29 Haziran 2015  tarihinde, sözlü kısmı ise 30 Haziran 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 1. Kat Eğitim Salonunda yapılacaktır.