AnaSayfa
 
2014 Yılı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2014-MHUY) yerleştirme sonuçları açıklamıştır.

2014 Yılı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2014-MHUY) yerleştirme sonuçları açıklamıştır.

Sonuçlar için tıklayınız.

Genel Yazı için tıklayınız. ( Genel Yazı postaya verilmiş olup, bu duyurudaki yazı esas alınarak adayların başvuruları kabul edilmelidir.)

İlgili idarelere yerleştirilen adayların 6 Mayıs 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri ekledikleri dilekçeleri ile birlikte yerleştirildikleri idarelere başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvurmayanların atama işlemi yapılmaz.

Atanma talebini içeren dilekçe ekinde idareye aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir:

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b)Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin atamayı yapacak idare tarafından onaylanmış örneği,

c) Mal bildirimi,

ç) Altı adet vesikalık fotoğraf,

Atama talebini içeren dilekçede ilgilinin; mesleğe girişe engel adli sicil kaydının bulunmadığına, görev yapmasına engel bir halin olmadığına ve erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanına da yer verilmesi gerekmektedir.

Adaylar, atandıkları idarede en az üç yıl mali hizmetler uzman yardımcılığı, üç yıl da mali hizmetler uzmanlığı olmak üzere en az toplam altı yıl süreyle görev yapmak zorunda olup, mazeretleri olsa dahi, başka idarelerin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanmaları kanunla yasaklanmış bulunmaktadır. Bu yasağa rağmen, başka bir idarenin mali hizmetler uzman yardımcılığı kadrosuna naklen atananlar yeterlik sınavına kabul edilmeyeceklerdir.

Malî hizmetler uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girme hakkını elde edebilmeleri için atandıkları idarede, atandıkları tarihten itibaren en az üç yıl fiilen çalışma şartı bulunduğundan, yeterlik sınavının yapılacağı tarihte üç yıllık süreyi doldurmayanlar daha sonraki yeterlik sınava alınacaklardır. Uzman yardımcılarının ücretsiz izinlerini bu durumu dikkate alarak planlamaları yararlarına olacaktır.