AnaSayfa
 
VII. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları toplantısı Mardin’de yapıldı.
VII. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları toplantısı Mardin’de yapıldı.
 
Maliye Bakanlığı ve Artuklu Üniversitesi işbirliği ile Mardin’de gerçekleştirilen, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İ. İlhan HATİPOĞLU ve Mardin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf ÇETİNDAĞ’ın  açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile Yükseköğretim Kurumu, Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi ve Üniversitelerimizin Strateji Geliştirme Daire Başkanları, Mardin Artuklu Üniversitesi yetkililerinden oluşan  toplam 161 kişilik bir katılım sağlanmıştır.
 
“VII. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı”nın birinci günü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL tarafından, Kamu İç Kontrol Mevzuatı Revize Çalışmaları SGB Bilgi Sistemi konusunda sunumda bulunmuş ve ardından gruplar halinde çalıştaylar yapılmıştır. Altı grup halinde yapılan çalıştay sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler katılımcılarla paylaşılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından İç Denetçi Fatih ERKEK tarafından “Kontrol Öz Değerlendirme” konusunda sunum yapılmış ve ilk gün çalışmaları tamamlanmıştır.
 
Toplantının ikinci gününde, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Hasan ÖZABA’nın açılış konuşmasında birinci günün değerlendirilmesi ile ikinci gün yapılacak sunumlarla ilgili bilgilendirmeler  yapılmıştır. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halis KIRAL tarafından “İç Kontrol ve Risk Yönetiminde İç Denetimin Danışmanlık Rolü” konusundaki sunumundan sonra yine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali KARATÜRK ve Maliye Uzmanı Özlem KÖSE tarafından “Ek Ders Ücreti Uygulamaları ile Ek Ders ve Geliştirme Ödeneğinde Karşılaşılan Sorunlar” konusunda sunum yapılmış, daha sonra Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi Tuncay ARIDURU tarafından “Sayıştay Denetim Rehberleri” konusunda sunum yapılmıştır. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin DİKMELİK Başkanlığında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Ali KARATÜRK,  Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin IŞIK ve Halis KIRAL’ın katılımı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının  sorunları ve çözüm önerileri konusunda panel düzenlenmiştir.
 
İkinci gün sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin DİKMELİK’in kapanış konuşmaları ve katılımcı üniversiteler adına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Vedat ERDOĞAN’ın son söz konuşmasıyla iki günlük  VII. Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı sona ermiştir.
 
KATILIMCI LİSTESİ
 
 
 
 
 
 
SUNUMLAR: