AnaSayfa
 
“2 .Dönem Mali Hizmetler Uzmanlığı Mazeret Yeterlik Sınavı İle İlgili Duyuru”
18/03/2015 tarihli ve 2851 sayılı yazımızda belirtilen ve 19/03/2015 tarihinde bumko.gov.tr adresinde duyurusu yapılan 2. Dönem Mali Hizmetler Uzmanlığı Mazeret Yeterlik Sınavının yazılı kısmı, 29 Haziran 2015 tarihinde, saat 09:30’da, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 1. Kat Eğitim Salonunda, sözlü kısmı ise 30 Haziran 2015 tarihinde saat 10:30’da  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 6. Kat Toplantı salonunda yapılacaktır.
 
Sınava katılacak mali hizmetler uzman yardımcılarının yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur.