AnaSayfa
 
II. Dönem Mali Hizmetler Uzmanlığı Mazeret Yeterlik Sınav Sonucu ve Atamaya İlişkin Genel Yazı
29 Haziran 2015 tarihinde yazılı kısmı,  30 Haziran 2015 tarihinde sözlü kısmı yapılan "II. Dönem Mali Hizmetler Uzmanlığı Mazeret Yeterlik Sınavı"na katılan adayların yapılan değerlendirmeler sonucunda yazılı sınav, sözlü sınav ve araştırma raporu puanları sonucunda en az yetmiş (70) puan alarak yeterlik sınavında başarılı olanlar Ek 1'de, atamaya ilişkin genel yazı Ek 2'de gösterilmiştir. 
 
 
EK 1: II. Dönem Mali Hizmetler Uzmanlığı Mazeret Yeterlik Sınav Sonucu